duminică, 31 mai 2009

Membrii fondatori Asociatia Exploratorii Nagual - prezentare


Ovidiu Victor Cosbuc - presedinteCurriculum Vitae
OVIDIU VICTOR COSBUC – (BARDOKAN TULKU RIMPOCE – NUME TIBETAN)- RECUNOSCUT DE TIBETANI, (HURUKAN – NUME MAYAS) – RECUNOSCUT DE GRUPUL MAYAPAN. N. Romania, Bistrita, 27 08 1962. 18 07 1978 – experienta de moarte clinicà 3 min. la Clinicà in Cluj in timpul interventiei chirurgicale dupà un accident grav pe pista de schi ce a avut loc in luna ianuarie ‘78. 1982 – bacalaureatul la Liceul Industrial 3 – Bistrita. 1979-1983 – Studi de filosofie si teologie in ilegalitate in cadrul Biserici greco-cat. Am fost hirotonit preot gr.cat. de catre Arhiepiscopul gr.cat. Todea in ziua de 22 dec. 1983 la Reghin. 1983-1990: Am continuat studiile de teologie si am fàcut activitate preoteasca in Romania in ilegalitate. Intre timp lucram ca muncitor calificat la Statia de Epurare a apei din Bistrita. 1990. 1. La 1 mai am intrat in Italia cu vizà de studii si o bursà de doi ani ce mi-a fost conferità de Vatican. 2. mai – octombrie. Am ajutat preotii romani din Roma si Civitavecchia in activitatea pastoralà. 1990. Octombrie – iunie 1992. 1. Studi de Filosofie la Pontificia Università Gregoriana din Roma. 2. Studi de specializare in Arheologie la “Istituto di Archeologia Cristiana” din Roma. Activitate de cercetare in Catacombele Romei si in special in Catacomba di “San Calixto”. 3. Am tinut circa 30 de conferinte la Radio – Vatican si am celebrat de 4 ori Liturghia gr.cat. din Gradina Vatican, Liturghii transmise la Radio - Vatican in toatà lumea. 4. Iulie – August 1992: Studi si Cercetàri in Arheologie in Israel la Marea Moartà la Qumram si la Ierusalim. 1992 – 1994. Studi de Teologie la Pontificia Università Gregoriana (PUG) si La Institutul Biblic din Roma unde am studiat limba akkadicà. 1990 – 1994. 1. Cursuri la zi la Pontificio Istituto Orientale (PIO), in Orientalisticà. 2. 1993. Cursuri serale de limba si cultura Japonezà la “Istituto per il Medio ed Estremo Oriente” din Roma. 1994. 1. Iunie. Am obtinut Licenta in Stiinte Orientale la PIO – PUG cu gradul “Magna cum laude”. 2. Am celebrat de trei ori Liturghia cu Papa Ioan Paul al II°. 1994 – 1996. Cursuri la zi pentru Doctoratul de cercetare la PIO –PUG. 1996 – 1998. 1. Pregatirea Tezei de doctorat in Stiinte Orientale cu titlul “Esperienta in punto di morte. Casistica. Analisi tra l’Occidente e l’Oriente.” 2. Am lucrat in diplomatia Vaticanului la sectia “Ecumenism”. (1996) , am lucrat in Relatii interne, intre Catolicism si Confesiunea Valdeza. In 1997 am lucrat in relatii externe, ocupandu-mà de Tibetani. Seful meu era Arhiepiscopul Tetamanzi, actualul Cardinal de Milano. 3. 1998. Iunie. Discutarea si sustinerea Tezei la Roma. Probleme cu Vaticanul di cauza unor parti revolutionare ale tezei. Teza a fost discutatà, sustinutà, acceptatà si publicatà la Universitatea din Florenta (Clinica Universitatii – Careggi - Chirurgia 3) in 2004 si a devenit Curs Universitar de specializare pentru medicii si asistentii de la terapia intensiva a clinicii. Aici am tinut cursul in anii academici 2004 – 2005 si 2005 – 2006. 4. 1998. Am intrat in Gruparea Mayapan si am participat in mod activ la SUMMITUL MONDIAL DE PACE (23-26 IULIE) ce a avut loc la Milano – Monza, Italia. 5. Octombrie 1998. Am fost recunoscut de catre Lama Chiampa, Reprezentantul lui Dalai Lama in Italia, cu resedinta la POMAIA, (manastirea lamaistà – resedintà), ca si incarnare a unui Panchen Lama important din trecut, cu titlul de Lama Bardokan Tulku Rimpoce, abate al Manastirii din Shingatze. A urmat o ceremonie oficialà cu public si mi-a fost dat Paliul de Lama. Din acel moment timp de un an ma imbracam in vesmintele tibetane. Acest gest a dus la un conflict deschis cu Biserica Catolicà. 1999. Am inceput sa tin cursuri si conferinte in Centre culturale si asociatii, cu tema “Il Ka – il doppio eterico del uomo”. 2000 – 2004. Am organizat grupuri de studiu si expeditii in India (de 4 ori), Himalaya (de 2 ori), Nepal, Mexic, Peru, Egipt. Cu ajutorul d –nei Patriciei Negrea am tinut conferinte la Tv Bistrita, iar mai tarziu a fost publicato o Carte ”Dincolo de aparente”, sinteza acestor conferinte. 2004 – 2006. Am predat la Universitatea din Florenta, Departamentul Careggi, Clinica Universitarà, Chirurgia 3 si am avut 234 de studenti medici si asistenti din toatà Italia. Cursul era: “Assistenza ai malati terminali, analisi casistica, aggiornamenti”. 2006. 1. mai – iunie. Am trecut printr-o crizà fàrà precedent. Doream sa trec dincolo de orizont, mi-am construit o realitate expansà in zona de tranzitie (Bardo) despre care vorbesc Tibetani in “Bardo Todol – cartea tibetana a mortilor”. De atunci cunosc douà lumi si incerc sa tin deschis “pasajul”. Am vazut posibilitatile viitorului si am decis sa-mi asum raspunderea de a promova “SUMMITUL PLANETAR 2012-2013, asa cum hotarasem impreunà cu Grupul Mayapan in 1998. 2. iulie, am lasat totul, casa, masina, obiecte (multe s-au pierdut) si impreunà cu un grup de prieteni ce mà puteau intelege, am inceput pregàtirea samanicà pentru a avea puterea necesarà de a promova Summitul. 3. iulie – decembrie. Am parcurs pe jos 1500 de km in Italia (Roma – Assisi – Ferrara – Brescia – Novara – Milano – Genova – Viareggio). Am parcurs “Calea Franciscanilor” si am tràit ca un saman, dormind in aer liber chiar in conditii grele. In timpul acestui pelegrinaj samanic, au inceput sa se manifeste capacitati paranormale sustinute de de episoade filmate si fotografiate, despre care insà nu mi-a placut sa fac multà publicitate. De anul nou (2006 – 2007), am incheiat acest parcurs printr-o celebrare samanicà in loc. Rignano Flaminio, langà Roma. 2007. 1. Am inceput sa tin Congrese si conferinte internazionale in special in jurul Romei pe tema “Ecosistemul planetar” si am inceput sa tin cursuri cu grupuri pe tema “Codicii din Mu”. 2. In trei cu d-na Patricia Negrea si d-na Gloria Talmaciu - Vianu din Bistrita am creat o Asociatie numità Exploratorii Nagual, pentru a uni realitatea europeana romaneascà de grupul Mayapan iar cu d.na Liliana Maria Iordache din Brad am pus bazele unui viitor centru agroturistic. 2008. 1. Am continuat sa tin Congrese internazionale, conferinte si cursuri in ambiente culturale. 2. Am efectuat transmisii televisate pe retele italiene si europene, ex. Europa tv, B1 TV Bucuresti. 3 . Am recontactat “grupul Mayapan” care astepta de la mine “actiune concretà” intrucat eu eram “carismaticul – samanul”, in triunghi cu Jose Arguelles (presedintele) si Rangimarie Rere Omaki – purtatoarea de cuvant a Casei regale Maori din Noua Zeelanda. 2009. 1. martie: Am inceput un ciclu de conferinte la prestigiosa Universitate “La Sapienza” din Roma, cu titlul: “Progetto Mother Earth – verso un nuovo Protocollo Planetario”. Pe plan universitar sunt sustinut de Academician Dr.doc. Vittorio Marchi titularul Catedrei de Fizica quanticà si experimentalà al Universitàtii din Roma. 2. aprilie. Am inceput sa tin Conferinte publice in Centre Municipale din Italia cu titlul: “Progetto Mother Earth”, cu participarea Primarilor acestor localitàti, a Consiliilor Municipale, Protectia Civilà si politicieni de toate orientàrile politice. 3. Proiectul Summitului este sustinut de tot mai multà lume (institutii si populatie). 4. Am definit Protocolul si etapele de pregàtire al Summitului. 5. Am fost invitat la “Congresul mondial de pace pentru protejarea Biosferei si a Noosferei Planetei” ce va avea loc in Insulele Bali intre 23 – 27 iulie 2009. 6. Am pus bazele satului ecologic “BARDAVA VILLAGE” la Brad si am creat site-ul omonim: www. Bardavavillage.eu. 6. Mà gàsesc in faza de pregàtire a “strategiilor necesare” pentru a putea propune Romania ca si gazdà a Summitului Planetar 2012-2013. De acceea am fàcut demersuri pe langà Grupul Mayapan acreditat de Kofi Annan pentru organizarea Summitului si am pregatit un document protocolar pentru Parlamentul European, ONU, pentru a fi acreditat de Baan –Ki- Moon, Vatican, guverne, ecc. Punctele cele mai importante sunt douà: a. “Protocolul Mother Earth” si ratificarea lui la toate nivelurile, in special de càtre Secretariul gen. ONU. b. Tratative protocolare de dus in special cu Europa si cu guvernul Romaniei pentru acreditarea SUMMITULUI pe teritorul Romaniei datorità pozitiei strategice pe care o are Romania ce formeazà o punte intre NATO SI RUSIA. c. Misiunea ce mi-a fost incredintatà de càtre “Grupul Mayapan” si acreditatà de ONU este acceea de a “lupta si de a proteja traditiile popoarelor si in special ale INDIGENILOR acestei Planete, asa cum am cerut lui Kofi Annan prin ducumentul Conferintei de presà di 1998 si aprobat la ordinea de zi a Onu din acelasi an, prin delegatia d-lui Josè Arguelles, presedintele Gr. Mayapan si Prof. Univ. Dr. la prestigiosa Princeton University. In acest context tin sa subliniez faptul ca Summitul Planetar 2012-2013 are nevoie in primul rand de prezentà Indigenilor si a specificului popoarelor, ce formeazà impreunà “Umanitatea, Natiunea Curcubeului” cum a fost definità in cadrul protocolului Mayapan din 1998. d. Sunt sustinut de “indigeni si Samani” din toatà lumea, datorità contactelor frecvente cu ei. Intentia mea e aceea de a realiza “o punte a Curcubeului” intre Indigeni si Institutii governative, intre Institutii si popor, intre religii, intre spiritualitate si stiintà, ecc. Pregàtirea mea multilateral dezvoltatà imi permite aceastà sintezà. Iatà de ce mi-a fost incredintatà aceastà Misiune pe care am acceptat-o cu destulà preoccupare… e. Vechiile profetii indicà Romania ca si punct de referintà pentru cel de al treilea Conciliu Planetar (Terra 3). Pace si prosperitate, Urbi et Orbi. Milano 23 aprile 2009. Victor Ovidiu Cosbuc, Bardokan Tulku Rimpoche , Hurukan, pr. Prof. univ. dr. , coordinator de proiecte “orasul si satul ecologic, reprezentant al ecumenismului mondial pe langà ONU, promotor al Summitului planetar Terra 3., Lama Tibetan cu titlul de Maestro del Bardo Todol – incarnare constientà (Tulku), valoros in doctrinà si putere spiritualà (Rimpoche), si Spirit cosmic cu o viziune profundà a Unitàtii (Hurukan
Patricia Elena Negrea - vicepresedinte


Curriculum Vitae

Date personale - Nascuta la 8 aprilie 1975, Vatra Dornei, Jud. Suceava - Cetatenia româna
Educatie 1. Liceul Teoretic « Liviu Rebreanu» Bistrita, 1989 - 1993 2. Studii aprofundate : Universitatea Babes Bolyai, Cluj Napoca, Facultatea de Litere, Catedra de Teatru, specializarea Arta Actorului, Cluj 3. Masterat : Facultatea de Relatii Publice si Comunicare Cluj : studenta la specializarea Relatii Publice si Comunicare 2007 – 2009 4. Specializare Berlin, Germania, curs intensiv pentru Europa de Est de management al afacerilor si management cultural. Experienta profesionala 1. Teatrul de Nord Satu Mare : actrita 2. De la 1 august 1997 pina in 1 septembrie 1999 3. Pozitia: actor in trupa de teatru profesionist a Teatrului de Nord Satu Mare 1. Casa Municipala de Cultura “George Cosbuc” Bistrita. 2. De la 1 septembrie 1999 – pina la 6 februarie 2006 3. Pozitia: Sef departament Teatru de Proiecte. 4. Responsabilitati: coordonarea intregii activitati teatrale profesioniste si amatoricesti din cadrul institutiei, realizarea spectacolelor de teatru profesionist locale cu trupa proprie intitulata Experiment, participarea la festivaluri nationale si internationale din cadrul departamentului teatru, prezentarea a zeci de spectacole artistice (spectacole folclorice, teatrale, festivaluri de dans, licitatii, tombole, mediator evenimente, etc.), prezentari 6 editii Zilele Municipiului Bistrita, 5 editii Topul Firmelor Camera de Comert si Industrie BN, prezentarea tuturor spectacolelor importante organizate de Casa Municipala de Cultura G Cosbuc, coordonarea activitatii culturale la caminele culturale din judetul BN. 1. Mass Media Bistrita
2. Radio Transilvania de la 1 octombrie 1999 – 1 ianuarie 2000, realizator emisiuni matinale Cafeaua de Dimineazta si prezentator stiri. 3. Televiziunea locala Ard Sat atunci, acum AS TV de la 11 aprilie 1999 – 6 ianuarie 2006, realizator emisiuni matinale Matinal, culturale Colocviu, prezentaor stiri Jurnal maxima audienta ora 18.00, realizator emisiuni stiintifice Dincolo de Aparentze. 4. Presa scrisa : redactor la saptaminalul Zile Bistritene perioada 1 ianuarie 2005 – 1 septembrie 2006, rubrica culturala si stiintifica. 5. Televiziunea TV Bistrita: prezentator jurnal maxima audientza ora 18.00 si realizator emisiunea Pas cu Pas din 6 februarie 2006 pina la 9 octombrie 2007. 1. Dealerul autorizat Volkswagen, Rombat Automobile 2. Din 9 octombrie 2006 pina in ianuarie 2008. 3. Poziţia: specialist marketing&comunicare.
1. Raiffeisen Bank
2. Din ianuarie 2008- prezent
3. Pozitia: asistent director Grup 5 - coordoneaza activitatea a 14 agentii bancare din doua judetze
2008 – prezent Membru fondator / Secretar Administrare, Organizare, Derulare si Control Activitate Asociatie nonguvernamentala „Exploratorii Nagual” Cercetare si Informare culturala Alte experiente 1. Curs de control al emotiilor avocati Nurnberg. 2. Din mai 2002 pina in iulie 2002. Organizarea cursuri la Universitatea de Drept din Erlangen si Nurnberg pentru stagiarii primului an de practica in domeniul avocati, la tribunalul din Halle si Nurnberg, domeniul Controlul Emotiilor. 3.. Activitate editoriala: publicare carte Dincolo de Aparente in februarie 2006.
4. Organizare de conferintze, cursuri, mese rotunde sub egida Asociatiei Exploratorii Nagual
5. Curs Camera de Comert BN - Formare Formatori ianuarie 2009 Specializari / Cursuri 1. Cursuri intensive marketing. 2. – noiembrie 2006 la Susai, Brasov, anuala conferinta a specialistilor marketing&comunicare reteaua Volkswagen. 3. Cursuri intensive marketing. 4. - iulie 2007 la Bran, Brasov, anuala conferinta a specialistilor marketing&comunicare din reteaua Volkswagen. 5. Curs intensiv de Radio si Televiziune Universitatea Tudor Vornicu Bucuresti 6. - mai – iulie 2003 la Bistrita cu Ioana Bogdan, cunoscut om de televiziune si radio TVR1.
Hobby 1. Literatura, artele in general. 2. Sportul (practic atletism, ski, handball, tenis de cimp), calatoriile, alpinism, caiac, rafting. 3. Psihologia, fotografia, filmul documentar.

Gloria Vianu - Talmaciu - translator, relatii externe
Curriculum Vitae
Data nasterii 06.04.1975 Experienta profesionala Perioda 2003 – prezent Manager Principalele activitati / responsabilitati Administrare firma, Ofertare si Contactare clienti, Organizarea, Derularea si Controlul activitatii in domeniile de activitate specifice firmei Numele si adresa angajatorului SC AG-Helpis SRL Tipul activitatii sau sectorul de activitate Selectia de personal si plasarea fortei de munca; Consiliere RU, Comunicare si PR ; Traduceri autorizate; Organizari evenimente Perioda 2002 - 2003 Asistent Administrativ Reprezentare, organizarea si administrarea activitatii de inceput a firmei pe urmatoarele planuri: Administrativ, Resurse Umane, Imagine, Relatii Publice, Traduceri, Protocol Numele si adresa angajatorului SC LEONI WS RO SRL - reprezentanta germana Producator german Cablaje auto 2000-2001 Asistent Manager - Reprezentare, asistenta manageriala, traduceri, protocol Numele si adresa angajatorului SC Hasit Romania SRL – capital majoritar german Producator materiale constructii 1998 – 2000 Sef Cabinet - Reprezentare, secretariat, traduceri, protocol Numele si adresa angajatorului SC Bere Malt SA – capital majoritar austriac 2008 – prezent Membru fondator / Secretar Administrare, Organizare, Derulare si Control Activitate Asociatie nonguvernamentala „Exploratorii Nagual” Cercetare si Informare culturala 2003 – 2007 Functia sau postul ocupat Membru Fondator / Consilier Organizare si Consiliere Organizatia Tinerilor Germani din Transilvania Activitati Interculturale 1996-1998 Sef Coordonator proiect „Copii pentru Copii” finantat de programul Phare for Democracy al UE Concepere proiect, Derulare, Control activitate Organizatia nonguvernamentala „Lorelei” Cercetare si informare culturala 1996-prezent Vicepresedinte Administrare, Organizare, Derulare si Control Activitate Organizatia nonguvernamentala „Lorelei” Cercetare si informare culturala Educatie si formare 2003 - 2008 Comunicare si Relatii Publice Facultatea de Comunicare si Relatii Publice „David Ogilvy” Scoala Nationala de Stiinte Politice si Administrative Studii superioare 1994 - 1998 Traducator Germana - Engleza Institutul „Phoenix” – Cluj-Napoca 1989 - 1993 Diploma de Bacalaureat – Limbi Moderne Liceul Teoretic Liviu Rebreanu - Bistrita Cursuri Specializare 2007 Calificarea / diploma obtinuta Manager Resurse Umane Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si Ministerul. Educatiei, Cercetarii si Tineretului 2007 Formare Formator Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si Ministerul. Educatiei, Cercetarii si Tineretului 2005 Analist Resurse Umane 2005 Agent de Vanzare 2005 Consultant Vanzari - Societatea de Asigurari „Allianz-Tiriac” Bistrita-Nasaud 2003 Ghid Turistic International Agentia de Turism – Eximtur – Cluj-Napoca 2000 Receptioner Hotel / Animator Programe Turistice Hotel Coroana de Aur - Bistrita
Aptitudini si competente personale
Germana - Engleza - avansat
Italiana - mediu
Organizari evenimente cu participare numeroasa: „Punerea pietrei de temelie” - Leoni W.S.Ro“ - 200 persoane „Punerea Strutului – Leoni W.S.Ro“– peste 1000 persoane “Inaugurare – Leoni W.S.Ro” – peste 1000 persoane “Roadshow 2004” / targul locurilor de munca - Leoni W.S.Ro “Leoni Day” – peste 5000 persoane

Video 4

VIDEO 4

Gloria: Concluziile Dvs dupa cercetarile pe care le-ati facut in acest domeniu stiintific, si tot ceea ce se intampla cu Pamantul in acest moment.
Giancarlo: In acest moment are oc o mare criza planetara. Marea problema a stiintei contemporane este stiinta galileiana.. Din anii 1600 Galileao a creat o bresa, e momentul in care stiinta a suferit o mare transformare, trecandu-se de la alchimie la chimie. De la o viziune holistica a stiintei, la o viziune parcelata/portionata. Un lucru devine stiintific atunci cand este dovedit prin structuri de ganduri determinate de noi. In timp ce alchimia face posibila structurarea solutiilor, chiar si acolo unde nu exista cunoastere. Adica, au loc fenomene de care nu stiam cum se intampla, dar care dau rezultate interesante. In acel moment, Galileo a spus: “Nu. Trebuie sa punem la punct o metoda”. Iar aceasta metoda, dupa parerea mea, a creat o separatie: omul contra/impotriva a tot ce s-a creat in jurul lui. Ce inseamna asta? Ca noi nu avem o viziune a omului in Univers, ci a omului in conflict cu tot Universul. Aceasta este marea problema. Astfel ca, noi nu gestionam bine mediul in care traim, Pamantul.

Din punctul meu de vedere, omul este influentat in special de Soare. De acest mare astru, datorita caruia exista aceasta planeta, avand in vedere ca fotosinteza plantelor se face prin intermediul soarelui, viata noastra biologica depinde de soare. Daca noi am fi nevoiti sa traim in obscuritate, in timp foarte scurt viata ar disparea.

Galaxia noastra se deplaseaza. Totul este in continua miscare, dynamic, in Univers. Nimic nu e static. In aceasta perioada intram intr-o mare miscare ce are loc de ani de zile, si care va atinge criza totala, apogeul, cu efecte interesante asupra Pamntului. Asadar, primul aspect: Soarele produce eruptii tot mai puternice, influenteaza schimbarea magnetismului terestru, si produce fenomene electromagnetice, inclusiv in interiorul celulelor noastre. Nu observati oamenii din jur care par tot mai innebuniti? Acest lucru se intampla datorita, de exemplu, a rezonantei magnetice Schumann care a atins nivelul de 11 Hz, iar in 4 ani va atinge stadiul de 14 Hz. Cu cat creste rezonanta Schumann, care din punct de vedere fiziologic ar fi normala la 7-8 Hz, si atinge nivelul de 13 Hz, putem sa o luam razna, daca nu suntem bine structurati din punct de vedere fizic si mental.

Gloria: Clima?
Giancarlo: Din punct de vedere al climei, acesta fiind aspectul cel mai important, vor avea loc fenomene puternice. Placile tectonice, una din Pacific, alta in Himalaya, in Indiana de Nord, si a treia ce s-a despicat in Etiopia. De exemplu, placa din Pacific se deplaseaza anual 16 cm spre Nord, distanta ce corespunde cu lungimea de crestere a parului unui om intr-un an. Cealalta placa, din Himalya, se deplaseaza cu 5cm. Iar in septembrie 2007, in Etiopia pamantul s-a despicat, creandu-se o noua falie de 64 km lungime si 4 m latime. Asadar, continentele se afla intr-o continua deplasare, datorita marilor deplasari la nivel de Galaxie.
Astfel, pe parcursul a 2-3 ani Soarele pe de o parte va atrage gravitational Pamantul, iar pe de alta parte exista gravitatia Lunii, situatie ce va duce la deplasarea axei Pamantului cu 5°. Axa in jurul careia se invarte Pamantul, si apoi acesta in jurul Soarelui.
Unde va duce aceasta situatie? La mari schimbari climatice, vor fi zone cu mari glaciatiuni. S-ar putea ca planeta sa se opreasca din rotatie de la cateva ore pana la cateva zile, din cauza acestei atractii, iar apoi va reporni in sens invers. Toate astrele Universului sufera astfel de schimbari.
Nu este ceva nou.
Aeasta situatie a fost profetita de Mayasi in 2600 i.e.n., acum cca 5000 ani. Ei aveau calendare create pe o perioada de 2600 ani. Ei prevedeau ca in 21.12.2012 va fi momentul apogeu de cea mai mare criza. Ce e important, interesant, este de a intelege cum acest popor, Maya, neavand tehnologia ce o detinem noi, au stiut de eclipsa solara din 1996, si pe care au gresit-o cu doar 33 sec. Este posibil ca modul nostru de masurare a timpului sa fie gresit. Ei deja au nimerit momentul din 1996, iar pentru 2012 au profetit aceasta criza planetara.
Pe de o parte avem profetiile acestor popoare antice, iar pe de alta parte elemetele stiintifice ce confirma ca vor exista aceste situatii problematice, de mari crize.

Gloria: Ce efecte vor avea asupra persoanelor?
Giancarlo: Efectele asupra persoanelor vor fi de toate felurile. La nivel fizic, vor fi cutremure, vulcanii vor erupe, vor fi zone ce se vor despica, altele se vor uni, alte zone vor fi acoperite de ape. Va fi o situatie de mare criza.

Gloria : Ce trebuie sa faca persoanele?
Giancarlo: Persoanele trebuie sa inceapa sa fie foarte bine informate. In primul rand informatia. In al doilea rand, sa se uneasca in grupuri, sa puna laolalta resursele, mancarea, sa invete cum sa supravietuiasca evenimentelor, sa individualizeze zonele ce vor fi mai linistite si sa organizeze in consecinta in speranta ca totul va fi bine. Sunt prevazute lucruri foarte importante.

Gloria: Din punctul Dvs de vedere, credeti ca vor ramane 1 miliard jumate de persaone? Credeti acest lucru?
Giancarlo: Deci, eu sunt un om de stiinta, nu sunt un adept al credintei, nu sunt un religios. Sunt ateu, dar cred ca exista fortze in Univers, forte superioare pe care inca nu le-am individualizat, pe care le denumim spirituale, pentru a avea o consecventa in limbaj. Energii puternice ce nu le cunoastem, care cu siguranta guverneaza Pamantul, oamenii. Profetiile de exemplu mi se pare ca prezic ca numarul inteleptilor ce vor supravietui va fi de 144.000, in Apocalipsa lui Ioan, Eu nu sunt un mare expert in domeniul religiilor, ci in domeniul stiintific, dar in traducere acest numar ar putea fi de 1.440.000.000 persoane. Luand in calcul schimbarile Pamantului, se poate ajunge la o mare pierdere umana. Calculand modificarile Pamantului, deplasarile placilor tectonice, coliziunile dintre planete, insule, am putea ajunge in aceasta situatie.
Adevarul in acesata privinta nu il detine nimeni.
Din punct de vedere stiintifica avem ipotezele. Ipoteze ce se aseamana.
Si apoi e omul care influenteaza clima. Emisiile chimice ce sunt create artificial pe cer.

Gloria: Situatia nucleara?
Giancarlo: Si din acest punct de vedere se va intampla ceva.
Ne indreptam spre o mare criza economica. Si as dori sa fac o mica paranteza…

Video 3

VIDEO 3

Giancarlo: Vreau sa deschid o mica paranteza. Tot ceea ce i se intampla omului, modul in care vorbeste, actioneaza, gandurile pe care le are, tot ceea ce face intreaga umanitate este influentat de astre, de Soare. In special de Soare, pentru ca acesta creeaza electromagnetism. Cum suntem noi creati? Aceasta este marea problema a oamenilor care cred sau nu cred in aceasta viziune holistica, in aceasta interconexiune a omului cu Universul. Suntem facuti din celule, care in interiorul lor au mitocondriile. Mitocondriile sunt legi care vibreaza. Noi vibram. Totul vibreaza. Suntem facuti din electroni, si totul se afla intr-o continua miscare. Iar acesti electroni ce se misca si toate aceste vibratii au loc in functie de ceea ce mancam, ce respiram, de cat stam la soare. Pentru a da un exemplu: Stim cu totii ca Soarele sintetizeaza viamina D, ceea ce inseamna ca aceasta este conexiunea biochimica cu Soarele. Stim ca omul gandeste bine sau rau in functie de activitatea exploziilor solare. Acest lucru este demonstrat stiintific.
In aceasta perioada, exploziile solare sunt mari, influentand omul, exaltandu-I ego-ul , creandu-i angoase, frici, dezechilibre si din punct de vedere neurologic. Vedeti cat de nervosi sunt oamenii, in ce mod reactioneaza, cum comit delicte, actiuni ce nu ar trebui comise? Toate acestea au loc din cauza acestei intense activitati solare din acest moment.

Cum influenteaza acest lucru macroeconomia? O mare criza. Intreaga economie este condusa de doar cateva persoane, in timp ce multe alte persoane sufera. Pretul petrolului: pretul acestuia nu este motivat. Este o speculatie. Pretul nu creste pentru ca produsul este cerut, ci pentru ca este o speculatie financiara, care a fost pusa pe picioare de anglo-americani si de marile grupuri bancare olandeze. Acesta este marele trust al economiei mondial, care au inventat fondul Edge, o economie non-reala. Prin economia reala se intelege un schimb de obiecte. Eu iti dau o bucata de paine, iar tu imi dai 1 Euro. Asa functioneaza economia reala. Daca eu, pentru bucata de paine incep sa ma joc cu fonduri de investitii, adica o revand la 2 Eur, iar altul la 3 Euro, altul la 5 Euro, bucata de paine ramane de fapt aceeasi. Deci, exista produsele financiare care servesc doar pentru a face bani catorva persoane, in defavoarea majoritatii omenirii. Iar aceasta situatie ce va avea loc anul acesta in sept-octombrie-noiembrie, va avea efecte catastrofice pentru omenire. Deci noi toti impreuna ar trebui sa incercam sa blocam acest mare trust al speculatiilor la nivel mondial.

Gloria: Cand va avea loc primul eveniment? Crahul economic.
Giancarlo: Crahul economic deja are loc.

Gloria: Si cand va fi punctual culminant din acest punct de vedere?
Giancarlo: Previziunile mele, avand aceasta viziune holistica a situatiei, sunt ca din oct-noi vom intra intr-o mare criza economica, de o mare intensitate pana in 2009-2010, iar in 2010 intram in marea criza planetara, falii ce se vor deplasa, vulcani ce vor erupe. Sunt doua situatii ce vor merge mana in mana.
Omul pe de o parte, care face daune nemasurabile lui insusi, si intregii umanitati, datorita marelui sau egoism de a fi uman, si pe de alta parte e Natura, care ne va da o mare lectie. Aceste doua lucruri vor aduce pe parcursul a 4 ani mari probe. Si de aceea, noi oamenii de stiinta, intreprinzatorii ne unim pentru a vedea cum putem gestiona acasta mare criza, cum ii putem supravietui.
Eu nu sunt un pesimist, nici catastrofal. Sunt o persoana foarte realista. Cred doar putin in spiritualitate, mi-as dori sa cred mai mult, pentru ca datorita muncii mele calatoresc mult, in special in Orient. Cunosc mari confesiuni, mari budhisti-zen, mari avatari hindusi. Am perceput lucruri minunate. As vrea sa fiu ca ei, dar poate ca misiunea mea pe acest Pamant este diferita. Sunt un om de stiinta, un intreprinzator, ma masor din punct de vedere cotidian cu material, as vrea sa o pot abandona si sa fiu mai angelic. Dar eu nu sunt asa. Realismul meu ma face sa imi spun: “Fii pregatit, pentru ca au loc lucruri foarte delicate.”

Gloria: Se spune ca in 2010 va fi razboi in America.
Giancarlo: Acum nu stiu acest lucru. Un lucru e sigur. Imperiul american se afla in faza de decadere, e terminat, ca toate imperiile.

Gloria: Un razboi intre America si Orient?
Giancarlo: Nu stiu. Sunt doar ipoteze. Eu cunosc bine Orientul Mijlociu, pentru ca lucrez cu arabii, cu evreii. Stiu cat de cat ce se intampla. Acum l-am cunoscut pe presedintele Ahmadinejad, care la intrevedere mi-a repetat de trei ori: “ Aceasta stare de lucruri se va termina curand, curand. Foarte curand!” Nu stiu ce a intentionat sa-mi spuna.
Iranienii sunt un popor de o mare cultura, iar acolo se afla baza societatii occidentale, Mesopotamia. Marile culture ezoterice se afla acolo, si nu cred ca acest popor doreste distrugerea lumii. In nici un caz.
Dar vad din partea Occidentului o mare provocare fata de intregul Orient. Cred ca SUA ar trebui sa-si schimbe im totalitate politica. Nu mai poate continua cu acest tip de politica, bazata pe agresiune, pe supraputere. Asta din punct de vedere politic.
Din punct de vedere economic, dupa parerea mea, Imperiul American este terminat. E terminat consumismul, acest sistem economic de exploatare a resurselor, cei 8% din umanitate ce detin 92% din resurse. Nu e posibil asa ceva. Nu e posibil sa se creeze 100 de produse financiare pe un singur obiect de schimb. E un lucru nebunesc. E o nebunie. Din partea tuturor persoanelor ce conduc lumea. Acesta este sfarsitul. Asa cum a cazut Imperiul Roman, marile Imperii Chineze, comunismul, toti cei care intentioneaza sa produca, sa supraproduca pe spatele unei parti din omenire sunt destinati sa esueze.
Omenirea trebuie sa se trezeasca, sa-si deschida ochii, e o noua era. Trebuie sa inteleaga ca toti traim intr-o comunitate la nivel global si ca suntem toti in aceeasi nava. Daca nava se scufunda, ne scufundam toti impreuna.

Gloria: Ce trebuie facut din punct de vedere practic?
Giancarlo: Din punct de vedere practic, in primul rand oamenii trebuie sa se uneasca, pentru ca unitatea creeaza forta, Sa fie uniti si sa se creeze resursele, sa se puna laolalta banii pentru a cumpara alimente, pentru a construi adaposturi sub pamant, in caverne, avand in vedere ca vor avea loc diferite evenimente. Sa se procure apa, sa se obisnuisca sa se manance putin, sa se treaca pe mancare vegetariana. Daca esti vegetarian, se elimina o multime de boli, de problemele energetice, pentru ca se consuma multa energie pentru cresterea si mancarea animalelor, in comparatie cu energia consumata de vegetarieni. Acest lucru e foarte sanatos. Trebuie facute meditatii, pentru odihnirea mintii, acest lucru ajuta la evitarea friciilor, angoaselor. Vor exista momente cand va trebui sa fim foarte puternici, sa nu ne panicam si trebuie sa traim in iubire, in armonie, asa cum zic orientalii, sa vrem binele. Ne vom intoarce in vechile timpuri, atunci cand parintii, bunicii nostrii se iubeau fara sa aiba nimic.

Video 1

VIDEO 1 - traducere din lb italiana

Gloria: Cum va numiti, cine sunteti si cu ce va ocupati?
Giancarlo: Ma numesc Giancarlo Costa, sunt cercetator si producator/industrias. Munca mea e impartita in doua. Am studiat in Franta, Biochimia si ulterior Biofizica. Locuiesc in Italia si colaborez cu diferite institutii de cercetare: Institutul Tehnologic de Energii Alternative din Grand Canaria, si cu Centrul de Energie Atomica Francez, unde ma ocup de studiul din punct de vedere biologic a viului, pentru a vedea cum reactioneaza plantele, ambientul in special, in fata diferitelor probleme de radioactivitate. Detin o firma italiana, o fabrica ce produce instalatii de biomasa, unde utilizam porumbul sau alte cereale, plante, cu scopul de a produce electricitate.
O alta firma este Aeroponica, unde producem instalatii pentru agricultura, adica, plantam plante ca rosiile, castravetii, pepenii, etc, fara a utiliza sol. Cultivarea legumelor in sere, fara sol, cu solutii nutritive reciclate, fara ingrasaminte, cu productii mult mai elevate. Un pas dupa Hydroponica.
Mai detin o firma ce se numeste Hypertech, ce are ca activitate studiul de noi tehnologii in domeniul fuziunii la rece, in domeniul biologiei moleculare. Astfel viata mea se imparte intre cercetare si productie.

Gloria: Conexiunea Dvoastra cu FAO (Food and Agriculture Org.)?
Giancarlo: Da, sunt consultant la FAO din 1996, am participat la primul Congres International privind alimentatia din 1996, apoi la cel din 2002, si de-abia l-am incheiat pe cel din 2008, unde am fost unicul care a primit delegatia iraniana si care a avut o intrevedere personala de 20 min cu presedintele Iranian Ahmadinejad
Eu consider ca doar prin dialog pot oamenii sa gaseasca claritatea pentru solutionarea problemelor.
O chestiune ce ar putea interesa in acest context, este faptul ca am fost unicul care a organizat acum 5 ani, in Ierusalim, un grup trilateral de cercetare, format de evrei, palestinezi, condusi de un ministru italian. Acest lucru a fost foarte important, fiind o provocare pentru mine si la nivel personal, de a ma pune la incercare din punct de vedere diplomatic, pe un teritoriu unde de peste 2000 ani sunt conflicte, pentru a vedea daca pot pune impreuna aceste persoane. Am avut rezultate ce mi-au dat o mare satisfactie, in special cu referire la latura umana.

Ovidiu Victor Cosbuc - presedinte


Curriculum Vitae
OVIDIU VICTOR COSBUC – (BARDOKAN TULKU RIMPOCE – NUME TIBETAN)- RECUNOSCUT DE TIBETANI, (HURUKAN – NUME MAYAS) – RECUNOSCUT DE GRUPUL MAYAPAN.
N. Romania, Bistrita, 27 08 1962.
18 07 1978 – experienta de moarte clinicà 3 min. la Clinicà in Cluj in timpul interventiei chirurgicale dupà un accident grav pe pista de schi ce a avut loc in luna ianuarie ‘78.
1982 – bacalaureatul la Liceul Industrial 3 – Bistrita.
1979-1983 – Studi de filosofie si teologie in ilegalitate in cadrul Biserici greco-cat. Am fost hirotonit preot gr.cat. de catre Arhiepiscopul gr.cat. Todea in ziua de 22 dec. 1983 la Reghin.
1983-1990: Am continuat studiile de teologie si am fàcut activitate preoteasca in Romania in ilegalitate. Intre timp lucram ca muncitor calificat la Statia de Epurare a apei din Bistrita.
1990.
1. La 1 mai am intrat in Italia cu vizà de studii si o bursà de doi ani ce mi-a fost conferità de Vatican.
2. mai – octombrie. Am ajutat preotii romani din Roma si Civitavecchia in activitatea pastoralà.
1990. Octombrie – iunie 1992.
1. Studi de Filosofie la Pontificia Università Gregoriana din Roma.
2. Studi de specializare in Arheologie la “Istituto di Archeologia Cristiana” din Roma. Activitate de cercetare in Catacombele Romei si in special in Catacomba di “San Calixto”.
3. Am tinut circa 30 de conferinte la Radio – Vatican si am celebrat de 4 ori Liturghia gr.cat. din Gradina Vatican, Liturghii transmise la Radio - Vatican in toatà lumea.
4. Iulie – August 1992: Studi si Cercetàri in Arheologie in Israel la Marea Moartà la Qumram si la Ierusalim.
1992 – 1994. Studi de Teologie la Pontificia Università Gregoriana (PUG) si La Institutul Biblic din Roma unde am studiat limba akkadicà.
1990 – 1994.
1. Cursuri la zi la Pontificio Istituto Orientale (PIO), in Orientalisticà.
2. 1993. Cursuri serale de limba si cultura Japonezà la “Istituto per il Medio ed Estremo Oriente” din Roma.
1994.
1. Iunie. Am obtinut Licenta in Stiinte Orientale la PIO – PUG cu gradul “Magna cum laude”.
2. Am celebrat de trei ori Liturghia cu Papa Ioan Paul al II°.
1994 – 1996. Cursuri la zi pentru Doctoratul de cercetare la PIO –PUG.
1996 – 1998.
1. Pregatirea Tezei de doctorat in Stiinte Orientale cu titlul “Esperienta in punto di morte. Casistica. Analisi tra l’Occidente e l’Oriente.”
2. Am lucrat in diplomatia Vaticanului la sectia “Ecumenism”. (1996) , am lucrat in Relatii interne, intre Catolicism si Confesiunea Valdeza. In 1997 am lucrat in relatii externe, ocupandu-mà de Tibetani. Seful meu era Arhiepiscopul Tetamanzi, actualul Cardinal de Milano.
3. 1998. Iunie. Discutarea si sustinerea Tezei la Roma. Probleme cu Vaticanul di cauza unor parti revolutionare ale tezei. Teza a fost discutatà, sustinutà, acceptatà si publicatà la Universitatea din Florenta (Clinica Universitatii – Careggi - Chirurgia 3) in 2004 si a devenit Curs Universitar de specializare pentru medicii si asistentii de la terapia intensiva a clinicii. Aici am tinut cursul in anii academici 2004 – 2005 si 2005 – 2006.
4. 1998. Am intrat in Gruparea Mayapan si am participat in mod activ la SUMMITUL MONDIAL DE PACE (23-26 IULIE) ce a avut loc la Milano – Monza, Italia.
5. Octombrie 1998. Am fost recunoscut de catre Lama Chiampa, Reprezentantul lui Dalai Lama in Italia, cu resedinta la POMAIA, (manastirea lamaistà – resedintà), ca si incarnare a unui Panchen Lama important din trecut, cu titlul de Lama Bardokan Tulku Rimpoce, abate al Manastirii din Shingatze. A urmat o ceremonie oficialà cu public si mi-a fost dat Paliul de Lama. Din acel moment timp de un an ma imbracam in vesmintele tibetane. Acest gest a dus la un conflict deschis cu Biserica Catolicà.
1999. Am inceput sa tin cursuri si conferinte in Centre culturale si asociatii, cu tema “Il Ka – il doppio eterico del uomo”.
2000 – 2004.
Am organizat grupuri de studiu si expeditii in India (de 4 ori), Himalaya (de 2 ori), Nepal, Mexic, Peru, Egipt.
Cu ajutorul d –nei Patriciei Negrea am tinut conferinte la Tv Bistrita, iar mai tarziu a fost publicato o Carte ”Dincolo de aparente”, sinteza acestor conferinte.
2004 – 2006. Am predat la Universitatea din Florenta, Departamentul Careggi, Clinica Universitarà, Chirurgia 3 si am avut 234 de studenti medici si asistenti din toatà Italia. Cursul era: “Assistenza ai malati terminali, analisi casistica, aggiornamenti”.
2006.
1. mai – iunie. Am trecut printr-o crizà fàrà precedent. Doream sa trec dincolo de orizont, mi-am construit o realitate expansà in zona de tranzitie (Bardo) despre care vorbesc Tibetani in “Bardo Todol – cartea tibetana a mortilor”. De atunci cunosc douà lumi si incerc sa tin deschis “pasajul”. Am vazut posibilitatile viitorului si am decis sa-mi asum raspunderea de a promova “SUMMITUL PLANETAR 2012-2013, asa cum hotarasem impreunà cu Grupul Mayapan in 1998.
2. iulie, am lasat totul, casa, masina, obiecte (multe s-au pierdut) si impreunà cu un grup de prieteni ce mà puteau intelege, am inceput pregàtirea samanicà pentru a avea puterea necesarà de a promova Summitul.
3. iulie – decembrie. Am parcurs pe jos 1500 de km in Italia (Roma – Assisi – Ferrara – Brescia – Novara – Milano – Genova – Viareggio). Am parcurs “Calea Franciscanilor” si am tràit ca un saman, dormind in aer liber chiar in conditii grele. In timpul acestui pelegrinaj samanic, au inceput sa se manifeste capacitati paranormale sustinute de de episoade filmate si fotografiate, despre care insà nu mi-a placut sa fac multà publicitate. De anul nou (2006 – 2007), am incheiat acest parcurs printr-o celebrare samanicà in loc. Rignano Flaminio, langà Roma.
2007.
1. Am inceput sa tin Congrese si conferinte internazionale in special in jurul Romei pe tema “Ecosistemul planetar” si am inceput sa tin cursuri cu grupuri pe tema “Codicii din Mu”.
2. In trei cu d-na Patricia Negrea si d-na Gloria Talmaciu - Vianu din Bistrita am creat o Asociatie numità Exploratorii Nagual, pentru a uni realitatea europeana romaneascà de grupul Mayapan iar cu d.na Liliana Maria Iordache din Brad am pus bazele unui viitor centru agroturistic.
2008.
1. Am continuat sa tin Congrese internazionale, conferinte si cursuri in ambiente culturale.
2. Am efectuat transmisii televisate pe retele italiene si europene, ex. Europa tv, B1 TV Bucuresti.
3 . Am recontactat “grupul Mayapan” care astepta de la mine “actiune concretà” intrucat eu eram “carismaticul – samanul”, in triunghi cu Jose Arguelles (presedintele) si Rangimarie Rere Omaki – purtatoarea de cuvant a Casei regale Maori din Noua Zeelanda.
2009.
1. martie: Am inceput un ciclu de conferinte la prestigiosa Universitate “La Sapienza” din Roma, cu titlul: “Progetto Mother Earth – verso un nuovo Protocollo Planetario”. Pe plan universitar sunt sustinut de Academician Dr.doc. Vittorio Marchi titularul Catedrei de Fizica quanticà si experimentalà al Universitàtii din Roma.
2. aprilie. Am inceput sa tin Conferinte publice in Centre Municipale din Italia cu titlul: “Progetto Mother Earth”, cu participarea Primarilor acestor localitàti, a Consiliilor Municipale, Protectia Civilà si politicieni de toate orientàrile politice.
3. Proiectul Summitului este sustinut de tot mai multà lume (institutii si populatie).
4. Am definit Protocolul si etapele de pregàtire al Summitului.
5. Am fost invitat la “Congresul mondial de pace pentru protejarea Biosferei si a Noosferei Planetei” ce va avea loc in Insulele Bali intre 23 – 27 iulie 2009.
6. Am pus bazele satului ecologic “BARDAVA VILLAGE” la Brad si am creat site-ul omonim: www. Bardavavillage.eu.
6. Mà gàsesc in faza de pregàtire a “strategiilor necesare” pentru a putea propune Romania ca si gazdà a Summitului Planetar 2012-2013. De acceea am fàcut demersuri pe langà Grupul Mayapan acreditat de Kofi Annan pentru organizarea Summitului si am pregatit un document protocolar pentru Parlamentul European, ONU, pentru a fi acreditat de Baan –Ki- Moon, Vatican, guverne, ecc. Punctele cele mai importante sunt douà:
a. “Protocolul Mother Earth” si ratificarea lui la toate nivelurile, in special de càtre Secretariul gen. ONU.
b. Tratative protocolare de dus in special cu Europa si cu guvernul Romaniei pentru acreditarea SUMMITULUI pe teritorul Romaniei datorità pozitiei strategice pe care o are Romania ce formeazà o punte intre NATO SI RUSIA.
c. Misiunea ce mi-a fost incredintatà de càtre “Grupul Mayapan” si acreditatà de ONU este acceea de a “lupta si de a proteja traditiile popoarelor si in special ale INDIGENILOR acestei Planete, asa cum am cerut lui Kofi Annan prin ducumentul Conferintei de presà di 1998 si aprobat la ordinea de zi a Onu din acelasi an, prin delegatia d-lui Josè Arguelles, presedintele Gr. Mayapan si Prof. Univ. Dr. la prestigiosa Princeton University. In acest context tin sa subliniez faptul ca Summitul Planetar 2012-2013 are nevoie in primul rand de prezentà Indigenilor si a specificului popoarelor, ce formeazà impreunà “Umanitatea, Natiunea Curcubeului” cum a fost definità in cadrul protocolului Mayapan din 1998.
d. Sunt sustinut de “indigeni si Samani” din toatà lumea, datorità contactelor frecvente cu ei. Intentia mea e aceea de a realiza “o punte a Curcubeului” intre Indigeni si Institutii governative, intre Institutii si popor, intre religii, intre spiritualitate si stiintà, ecc. Pregàtirea mea multilateral dezvoltatà imi permite aceastà sintezà. Iatà de ce mi-a fost incredintatà aceastà Misiune pe care am acceptat-o cu destulà preoccupare…
e. Vechiile profetii indicà Romania ca si punct de referintà pentru cel de al treilea Conciliu Planetar (Terra 3).

Pace si prosperitate, Urbi et Orbi. Milano 23 aprile 2009.
Victor Ovidiu Cosbuc, Bardokan Tulku Rimpoche , Hurukan,
pr. Prof. univ. dr. , coordinator de proiecte “orasul si satul ecologic, reprezentant al ecumenismului mondial pe langà ONU, promotor al Summitului planetar Terra 3., Lama Tibetan cu titlul de Maestro del Bardo Todol – incarnare constientà (Tulku), valoros in doctrinà si putere spiritualà (Rimpoche), si Spirit cosmic cu o viziune profundà a Unitàtii (Hurukan).